H A U

 

TRONG KHOẢNG VỀ  H A U 

[ H A U ], một công ty thiết kế hàng đầu được thúc đẩy bởi sự kết hợp năng động của Thạc sĩ, KTS Nguyễn Kiến Hào và cộng sự. Những người có chung tầm nhìn mạnh mẽ dễ dàng phân biệt trong thiết kế của họ.

Điều này, kết hợp phương pháp tiếp cận sáng tạo và chuyên dụng đối với việc thiết kế, lập tài liệu và thực hiện các dự án cao cấp, đã giúp [ H A U ] trở thành một thương hiệu được mọi người quan tâm.

[ H A U ] có dấu ấn mạnh mẽ với các dự án trên toàn Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ về địa điểm thiết kế trong cả nước và cách thức thực hiện các dự án kiến ​​trúc trên các thị trường đa dạng.

Thành công này được thúc đẩy bởi triết lý thiết kế kết nối chức năng và hình thức, đồng thời theo đuổi thiết kế kiến ​​trúc đích thực để tạo ra các giải pháp phù hợp. Sự tập trung vào việc đạt được giá trị tối đa cũng đã dẫn đến những lời mời chất lượng để thiết kế, xây dựng và tạo ra các dự án có uy tín cao.

Triết lý thực hành được thể hiện trong tinh thần ham học hỏi phát triển mạnh mẽ trong đội ngũ nhân viên của [ H A U ]. Tinh thần này không chỉ hướng dẫn công ty mà còn giúp công ty duy trì vị thế là những nhà thiết kế xuất sắc trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng. Tăng cường tiếp xúc với thị trường rộng lớn đã chứng kiến [ H A U ] phát triển mạnh mẽ khi các thành phố và bối cảnh cho phép nguồn cảm hứng vô hạn có thể được nhìn thấy tỏa ra từ cách tiếp cận thiết kế.

[ H A U ] cũng tập trung vào việc sử dụng công nghệ máy tính hiện đại nhất trong quá trình thiết kế của mình, để hiểu được thiết kế và truyền đạt thiết kế cho khách hàng của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã dẫn đầu cả nước trong việc sử dụng 3ds max và cũng đã phát triển các công cụ thực tế ảo để sử dụng trong quy trình của chúng tôi.

Chúng tôi cố gắng thúc đẩy một dịch vụ được đánh dấu bằng sự thiết kế xuất sắc trong các công trình của chúng tôi và giải quyết các nhu cầu của khách hàng, với trọng tâm là tiêu chuẩn cao và sự sang trọng…